Delägare Kraftplan AB

Delägare Kraftplan AB

Jörg Bassek

Jörg Bassek

Senior utredare och rådgivare med gedigen bakgrund inom kommunal förvaltning såväl som
den privata sektorn. Har jobbat som såväl VD, sektorschef, ekonomidirektör, koncernekonomichef och revisor både i Sverige och utomlands. Stort samhällsengagemang genom projekt- och förtroendeuppdrag.

Senior utredare och rådgivare med gedigen bakgrund inom kommunal förvaltning såväl som
den privata sektorn. Har jobbat som såväl VD, sektorschef, ekonomidirektör, koncernekonomichef och revisor både i Sverige och utomlands. Stort samhällsengagemang genom projekt- och förtroendeuppdrag.

Om Jörg Bassek

Jörg Basseks fokus är utredning, coachning, konflikthantering, ledarskap och Visselblåsarsystem. Jörg har lång erfarenhet av förändringsledning och att utveckla och coacha såväl chefer som medarbetare, både som handledare och som mångårig chef inom både privat och offentlig sektor. Jörg är Human & Hearts mest erfarna chef på högsta ledningsnivå.

Jörg har en alldeles särskild förmåga att snabbt bilda sig en uppfattning om en organisations eller grupps nuläge och utvecklingspotential. Genom sin rakhet, tydlighet och naturliga känsla för att vilja bidra lotsar Jörg grupper och individer till utveckling och framgång. Jörg har stor vana av att arbeta med alla chefsnivåer inom en organisation och skapar lätt kontakter utifrån sin personlighet, värme och breda erfarenhet både nationellt och internationellt.

Jörg kommer framför allt till sin rätt i det personliga mötet och genom sitt prestigelösa förhållningssätt har han modet att uttrycka och sätta ord på det som situationen kräver. Jörg har en energinivå som få och sätter ständigt upp nya mål såväl i arbetet, i utveckling med en arbetsgrupp och som privatperson. Jörg har en aktiv fritid och nyttjar sina ledaregenskaper även där.

Jörg Bassek har en Masterexamen i företags- och nationalekonomi, och har själv genomgått ett stort antal ledarskaps- och chefskurser. Jörg innehar också en handledarutbildning i indirekt ledarskap genom Försvarshögskolan och har flera utbildningssteg inom coachning och konflikthantering.

Erfarenhet

Augusti 2022 – Pågående

Delägare Kraftplan AB | HR Business Partner

Strategiskt och operativt stöd inom HR och Ekonomi för VD, företagsledning och chefer

Juni 2020 – Augusti 2022

OPERATION MANAGER, SENIORKONSULT OCH LICENSERAD UTREDARE, HUMAN & HEART

Human & Heart är Sveriges idag ledande företag när det gäller utredningar av kränkande särbehandling och trakasserier. Inom Jörgs expertområde ingår även att genomföra organisationsutredningar, utbildningar och förebyggande insatser för att skapa förutsättningar för en trygg och väl fungerande arbetsmiljö. Arbetar även med föreläsningar och andra utbildningsinsatser samt interims uppdrag som utredare/expert, chef eller chefsstöd.

2020

PROJEKTUPPDRAG, RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT

Utveckling av ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på budget och
uppföljning, samt god ekonomisk hushållning.

2020

PROJEKTUPPDRAG, FRILUFTSFRÄMJANDET

Utveckling av ekonomi- och verksamhetsstyrning på riks, region och lokalavdelningsnivå.

2019 – 2020

VD, MASERHALLEN, BORLÄNGE KOMMUN

Ansvar för ledning och utveckling av det kommunala bolaget. Uppdrag: Skapa en tydlig och effektiv ledningsorganisation med tydlig ansvarsfördelning samt införande av resultatstyrning genom budgetansvar på resultatenhetsnivå.

2018 – 2019

PROJEKTUPPDRAG, IDRE FJÄLL

Utveckling av flygplatsen samt bildandet av ett flygplatsbolag och försäljning av flygplatsen i Idre.

2010 – 2019

KONCERNEKONOMICHEF, SEKTORCHEF FÖR VERKSAMHETSSTÖD, BORLÄNGE KOMMUN

Övergripande ansvar för att utveckla administrativa processer inom ekonomi, HR, IT,
Kommunfastigheter, Kost- och lokalservice, Nämndservice, Servicecenter och
Utvecklingskontor.

2007- 2010

EKONOMIDIREKTÖR, LANDSTINGET DALARNA

Ansvar för ledning av kommunens centrala funktioner: Ekonomikontor,
personalkontor, lönekontor och upphandling.

2004- 2007

EKONOMICHEF, ENHETSCHEF EKONOMI OCH PERSONAL, GÖTENE KOMMUN

Ansvar för ledning av kommunens centrala funktioner: Ekonomikontor, personalkontor, lönekontor och upphandling.

 

2002 – 2003

EKONOMICHEF, SORSELE KOMMUN

Ansvar för ledning av kommunens ekonomikontor samt upphandling.

1995- 2000

REVISOR, KPMG AB, HAMBURG, TYSKLAND

Ansvar för genomförande av revision inom offentlig sektor med fokus på hälso- och
sjukvård, trafikbolag, försäkringar och kommuner.

Förtroendeuppdrag

2020 – Pågående

ORDFÖRANDE IDREFJÄLLENS FLYGPLATS AB

2011 – Pågående

VICE ORDFÖRANDE STIFTELSEN IDRE FJÄLL

2011 – 2021

ORDFÖRANDE FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MITT

2014 – 2019

STYRELSELEDAMOT KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING, RIKSORGANISATIONEN

2008 – 2009

STYRELSELEDAMOT RÅDET FÖR KOMMUNAL REDOVISNING