Om Jörg Bassek

Jörg Bassek är senior rådgivare och utredare med omfattande bakgrund inom både kommunal förvaltning och den privata sektorn. Jörg har i sin karriär arbetat som VD, sektorschef, koncernekonomichef, ekonomidirektör och revisor i både Sverige och utomlands. Jörg har ett stort samhällsengagemang genom flertalet projekt- och förtroendeuppdrag. Jörgs styrkor ligger i hans förmåga att snabbt kunna […]