Jörg Bassek

Jörg Bassek

Om Jörg Bassek

Jörg Bassek är senior rådgivare och utredare med omfattande bakgrund inom både kommunal förvaltning och den privata sektorn. Jörg har i sin karriär arbetat som VD, sektorschef, koncernekonomichef, ekonomidirektör och revisor i både Sverige och utomlands. Jörg har ett stort samhällsengagemang genom flertalet projekt- och förtroendeuppdrag.

Jörgs styrkor ligger i hans förmåga att snabbt kunna bilda sig en uppfattning kring en grupps eller organisations nuvarande situation och hur den kan utvecklas framåt. Genom att vara rak, tydlig och ha en sann känsla för att vilja hjälpa individer och grupper har Jörg nått stor framgång, vilket bidragit till en stor vana av att arbeta med chefer på alla nivåer inom många olika branscher. I Jörgs utbildning hittar vi en masterexamen i företags- och nationalekonomi, samt en mängd kurser inom ledarskap på chefsnivå.

Human&Heart

Jörg Bassek arbetar för tillfället på Human&Heart som är Sveriges ledande företag inom utredningar av kränkning, särbehandling och trakasserier inom många olika branscher. Arbetsuppgifterna är många och innefattar organisationsutredningar, förebyggande insatser och utbildningar. Allt detta för att skapa en trygg och välfungerande arbetsmiljö. 

Konsulterna på Human&Heart har en bred kompetens och lång erfarenhet av att coacha och utbilda inom olika ämnesområden. I uppdragen ingår att bemöta de olika deltagarna och utifrån deras nuvarande situation kunna stödja och coacha dem för att nå utbildningens mål. 

Jörgs aktuella förtroendeuppdrag

Utöver att arbeta på Human&Hearts har Jörg för tillfället två stycken förtroendeuppdrag som ordförande för Idrefjällens Flygplats och Vice ordförande för Stiftelsen Idre Fjäll.

Fler bloggposter